bricol’art

Wij geloven in de noodzaak van een plaats waar creatieve ontwikkeling en creatieve uitdrukking centraal staat. Daar waar kinderen, jongeren en volwassenen veelal worden aangesproken op hun verbale en fysieke vermogens, zoomen wij in op hun non-verbale creatieve mogelijkheden om uitdrukking te geven aan hun ideeën- en gevoelswereld.

Wij bieden een atelier aan in de stad Leuven waar iedereen kan proeven van verschillende media in de kunsten zoals muziek, performance, beeldhouwkunst, schilderkunst etc. We nemen de tijd om het creatieve proces te exploreren en elke participant goed tot zijn of haar recht te laten komen. Wij staan in voor het stimuleren van de intrinsieke motivatie, het prikkelen van de creativiteit door bepaalde actuele en hedendaagse thema’s aan te reiken. Aan de hand van onze eigen creatieve kennis en achtergrond begeleiden we in het daadwerkelijk en praktisch-technisch creëren van hun kunstwerk. Samen met onze kunstenaars gaan we op zoek naar individuele talenten binnen het breed scala aan kunstvormen die binnen ons atelier worden aangeboden. We bieden een plaats aan waar kunstkampen en maakdagen worden georganiseerd waarbij gelijkwaardigheid centraal staat. Door het creatieve proces moedigen we de participanten aan om hun eigen creatieve taal te ontwikkelen.

We zijn benieuwd hoe we op lange termijn ook bijdragen aan het psychisch welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen.